Maatregelen corona restricties

Vanwege de nieuwe corona restricties zijn de volgende maatregelen genomen:

Alle wedstrijden kunnen gewoon doorgaan. De flights zullen uit 2 golfers bestaan en er zullen geen prijsuitreikingen plaatsvinden. Voorkom groepsvorming, kom maximaal 10 minuten voor aanvang van uw starttijd naar de 1e TEE. In de hal van het clubgebouw kunt u een scorekaart halen, vul de scores in op uw app en de uitslagen zullen op de site van de golfvereniging geplaatst worden.

De wedstrijdcommissie