Contactpersonen vereniging

Golfvereniging Ameland

Postadres: De Vijzel 6, 9285 MV Buitenpost

Bestuur

Voorzitter Dirk-Jan Bender bender.dirkjan@gmail.com

0653746538

Secretaris, Jeugdzaken en Consul Handicart Alie Boersma info@golfverenigingameland.nl

0650662581

Penningmeester, Handicap- en regelzaken Kees Borstlap cborstlap@kpnmail.nl

0625051408

Algemene taken en voorzitter wedstrijdcommissie Sytske Engels sytske.engels@knid.nl

0653417750

Overig

Communicatie Alie Boersma info@golfverenigingameland.nl

0650662581

Baancommissaris Willem Kiewiet w.t.kiewiet@knid.nl

0519554582

Competitie coördinatie Jan Tiesinga competitie@golfverenigingameland.nl